Tantryczny masaż kundalini

 

Energia kundalini napędza wszystkie funkcje organizmu. Płynie ona przez ciało trzema głównymi kanałami zwanymi nadi: są to ida, pingala oraz suszumna.  Przez kanał ida przepływa siła żeńska, natomiast przez pingala siła męska. Kanał trzeci – suszumna – jest to miejsce przebiegu zharmonizowanej energii męskiej i żeńskiej, niejako droga połączenia tych sił.

 

“Pokój nadchodzi dopiero wtedy, gdy przestajemy walczyć z przeciwieństwami. Droga środka nie ma początku ani końca, nie musimy zatem iść daleko – aby znaleźć na niej pokój.”

Maha Ghosanada

divider

  

Tantryczny masaż kundalini polega na przebudzeniu naszej pierwotnej energii seksualnej i naszego potencjału duchowego, leżących u podstawy kręgosłupa. Rozbudzona energia jest następnie kierowana w górę kręgosłupa, a później wzdłuż ramion, aż do dłoni. Osoba, która praktykuje tantrę, uczy się jak można wykorzystać tę energię. Poprzez jej swobodny przepływ możliwe jest osiąganie wyższych poziomów świadomości, a co za tym idzie mocniejsze oraz pełne miłości doświadczanie siebie i świata.

 

*Podczas masażu wykonywane są elementy akupresury dla odpowiednich punktów na miednicy i czaszce.

 

„Siedzisz tu bardzo długo, mówiąc, że to dziwna sprawa. Ty jesteś dziwną sprawą. Masz w sobie energię słońca, ale uwięziłeś je u podstawy swojego kręgosłupa. Jesteś jakimś dziwnym rodzajem złota, które chce pozostać stopione w piecu, by nie musieć stać się monetami”.

Rumi

divider

 

90 min / 120 min
 370 pln / 500 pln